Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA POSIADANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
Administratorem Państwa danych osobowych jest: AFS Air Filtration Solutions Sp. z o.o. Sp. k.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Łęki Wielkie 48, 64-060 Łęki Wielkie email: biuroafs@o2.pl

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać w celu niezbędnym do realizacji obowiązków Administratora wynikających z zawartej umowy oraz wynikających z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie prawa podatkowego.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy lub/i do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz okresu niezbędnego do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Państwa - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne, aby umowa mogła zostać zawarta i wykonana. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożnością zawiązania i realizacji umowy.

Informujemy, iż Państwa dane osobowe będą przekazywane następującym podmiotom:
a) Pracownicy/zleceniobiorcy Administratora
b) Podmiot świadczący usługi księgowe i kadrowo-płacowe
c) Podmiot świadczący obsługę informatyczną
d) Podmiot świadczący usługi obsługi hostingowej, w tym poczty elektronicznej
e) Podmiot świadczący obsługę prawną

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.Zapytaj o ofertę

Prosimy o wypełnienie formularza - nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem.